Eventgoose

Hippe Haring Party 2024

Datum

vrijdag 21 juni 2024

21 juni (vrijdag) 17:00 - 22:30

Overige Info

Op dit evenement hanteren we een zero-tolerance beleid ten aanzien van discriminatie en/of agressie of intimiderend gedrag. Ook wanneer bezoekers drugs gebruiken of verhandelen, onder invloed of beschonken zijn volgt hier zonder discussie een verwijdering op.

De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om het evenement te verplaatsen naar een andere datum, locatie of tijdstip.

Tijdens de Hippe Haring Party kan luide en versterkte muziek ten gehore worden gebracht. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor eventuele gehoorbeschermende maatregelen.

Het betreden en bijwonen van het evenement geschiedt volledig op eigen risico. De organisatie is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade of toegebracht letsel die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor compensatie in aanmerking komt waar de organisatie voor is verzekerd en voor zover deze schade door de betreffende verzekering wordt gedekt.

Door het event te bezoeken verklaart de bezoeker hier tevens mee bekend te zijn.

Er kunnen opnames worden gemaakt op dit evenement. Wanneer je naar dit event gaat geef je tevens toestemming voor de organisatie en bezoekers om deze te posten/gebruiken.

OP DE HOOGTE BLIJVEN:

Volg de Hippe Haring Party  op instagram via @LeukeFeestmensen.

Hier lees je al het laatste nieuws over het evenement en de artiesten.

De Hippe Haring Party wordt georganiseerd door Vulcanic Music & Events en wordt mede mogelijk gemaakt door de genereuze bijdragen van Fletcher Hotels en Vermeer Vermogensbeheer.

Online ticketservice door Eventgoose.com
Hippe Haring Party 2024 has ended.